ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall disponeras av styrelsen för Föreningen Betesda u.p.a. och skall användas till understöd åt behövande patienter på vårdanstalten Betesda i Flisby, Jönköpings län, med företräde för patienter från Jämtlands län. Om verksamheten vid denna anstalt upphör skall fonden tillfalla Bräcke socken i Jämtlands län och då skall räntan av fonden utgå såsom bidrag till mindre bemedlade sinnesslöa inom socknen eller om sådana ej finnes till vård av andra till socknen hörande sjuka och vanlottade personer företrädesvis blinda och dövstumma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Edlings minne
Organisationsnummer:802425-2457
Adress:
  • Bräcke kommun
  • Box 190
  • 840 60 Bräcke
Telefonnummer:0693-161 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 503 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS