ÄNDAMÅL

De medel som tillfaller församlingen skall användas för underhåll och utsmyckning av kyrkan. Om så erfordras, äger kyrkorådet taga medlen i anspråk för nämnda ändamål eller för mera kostnadskrävande utsmyckning av kyrkan, dock högst en tiondel per år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Arnegrim
Organisationsnummer:862501-2946
Adress:
  • Orusts pastorat
  • Tegneby 508
  • 473 97 Henån
Telefonnummer:0304-26400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:255 553 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS