ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utdela stipendier till logopeder samt hörsel- och/eller talpedagoger i Sverige för att genom olika insatser möjliggöra för dem att utveckla tal- och röstträning för vuxna hörselskadade och döva. Utbildningsinsatsersom innehåller audiologi och/eller teckenspråk prioriteras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margit Wibelfonden
Organisationsnummer:802013-5714
Adress:
  • Stockholms Dövas Förening
  • Palmfeltsvägen 13 b
  • 121 62 JOHANNESHOV
Telefonnummer:08-249192
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS