ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen därav skall med hälften tillkomma min svägerska fru Margarete Charlotte von Strussenfelt, född Lieben, så länge hon lever. Andra hälften av avkastningen och efter Margrete Charlottas död hela avkastningen tillfaller min brorson Alexander von Strussenfelt, född 1916, så länge han lever. Efter hans bortgång tillfaller, vad Alexander von Strussenfelt ägt bekomma om han levat, hans avkomlingar, om sådana finnas, till fördelning mellan dem på samma sätt som fördelning av arv skolat ske efter honom. Därest avkomlingar till Alexander von Strussenfelt ej finnas, skall avkastningen efter Riddarhusdirektionens bestämmande tilldelas därtill behövande kvinna av adlig börd, ogift eller gift med adelsman, i första hand sådan kvinna, som härstammar från någon av de ledamöter av adelsståndet, som på sin tid inom ståndet motsatte sig representationsreformen av 1865-1866.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marga von Strussenfelts donationsfond
Organisationsnummer:102016-1640
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS