ÄNDAMÅL

Hälften av avkastningen skall årligen läggas till fondkapitalet, den andra hälften skall fördelas i tre lika stora delar som efter därom gjord ansökan kan erhållas från fonden. Ett villkor är dock att det skall vara inom Grangärde socken boende Svenska medborgare. 1/ Barn som under stora personliga uppoffringar vårdar sina gamla föräldrar, likaledes föräldrar som i hemmet vårdar sjuka, eller på annat sätt efterblivna, obildbara barn. 2/ Belöning till personer som genom rådigt ingripande räddar andra medmänniskors liv, vid drunkning, eldsvåda eller vid hastigt påkommande sjukdom på långt avlägsna och kanske många gånger väglösa gårdar. 3/ Medel skall årligen utgå till underhåll av Vidig Anderssons Fyrnäset Sunnansjö familjegrav, (No 81) för att när en gång tiden för kontraktet om nyttjanderätten upphör medel tagas ur fonden till förnyelse på ytterligare 50 år. Eventuella medel som finns kvar sedan vården av graven är betald skall läggas till fondkapitalet, skulle i en framtid vårdavgiften upphöra skall den summan fördelas på punkterna 1 och 2.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Manne Widigssons testamentsfond
Organisationsnummer:883800-3120
Adress:
  • Ludvika kommun
  • Stöd- och styrningsförvaltningen
  • 771 82 LUDVIKA
Telefonnummer:0240-860 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:408 866 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS