ÄNDAMÅL

3:0 Den årliga räntan läggas till kapitalet till dess det uppgår till så stort belopp, att räntan daräv kan täcka förlusten vid utgivande under kortare eller längre tid av hälften av ”Atlas till Sveriges odlingshistoria”, om må denna fond icke annat än i den ordning som i punkt 4 är bestämt, på några villkor för främmande ändamål användas. Denna fond skall ”oförrykt” bibehållas oc den årliga räntan användas, såsom ovan är nämnt för utgivande av arbetet ”Atlas till Sveriges odlingshistoria”. 4:0 När på ovan angivet sätt i en framtid donators samlingar blivit utgivna…äger universitetet att av fondens räntor bilda ett eller flera stipendier till understöd åt någon vid universitetet studerande ynglingar som älskar den forskning åt vilken donatorn ägnat sig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mandelgrenska fonden
Organisationsnummer:802479-8525
Adress:
  • Lunds universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS