ÄNDAMÅL

Räntan å kapitalet skall årligen vid varje vårtermins slut tillfalla I första hand ynglingar i årskurs tre på Hvitfeldska gymnasium som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut om att vilja blifva präster och som ådagalägga intressen och anlag för detta höga kall. I andra hand ynglingar i årskurs tre på alla kommunalia gymnasieskolor i Göteborg som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut om att vilja blifva präster och som ådagalägga intressen och anlag för detta höga kall. I tredje hand ynglingar som tidigare studerat på någon av Göteborgs kommunala gymnasieskolor och som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut om att vilja blifva präster och som ådagalägga intressen och anlag för detta höga kall. Kammarkollegiet har i beslut den 19 september 2007 beviljat att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mamsell Amanda Cervins stipendiefond
Organisationsnummer:857500-5486
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:145 320 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS