ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga avkastning skall 1/4 läggas till kapitalet. Återstoden skall vartannat år lämnas till Lunds universitet att utdelas såsom stipendium. Stipendiet utdelas av en nämnd bestående av tre representanter tillhörande och utsedda av juridiska, humanistiska, språkvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga fakulteterna; äldste dekanus tillser att cirkulation mellan fakulteterna blir rättvis. Stipendiet tilldelas en forskare tillhörande lärare, tjänstemän eller studerande inom någon av nyssnämnda fakulteters ämnesområden. Stipendiet må användas till utgifter motsvarande dem som rymmes inom drätselkostnadslagets regler till resor o.d.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malte och Carmen Ragnarssons stipendium
Organisationsnummer:802479-4912
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS