ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela ett stipendium för någon vid Lunds Akademi varande fattig och flitig studerande. Stipendiaten åtnjuter 2 år samma stipendium, såvida han eller hon under denna tid tillbringar terminer vid Kungliga Akademien härstädes, annars utses ny stipendiat. Stipendiaten tillsättes på det sätt att Amplissimun Consistorium å förslag till detta stipendiums åtnjutande, utan avseende på släktskap eller härkomst uppförer 3:ne flitige, sedlige, kunnige och fattige ynglingar av den här studerande skånska nantionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmros stipendiefond
Organisationsnummer:802479-2130
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS