ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag och stipendier ge tillfälle till studier och forskning i politiska, sociala, ekonomiska och internationella frågor, samt stödja folkbildande insatser vilka stiftelsens styrelse finner förenliga med stiftelsens syften. Bidrag och stipendier kan utgå till enskilda personer, organisationer och utbildningsanstalter. Styrelsen äger rätt att på lämpligt sätt tillkännage hur nämnda bidrag och stipendier skall sökas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö Socialdemokratiska förenings fond för studier i samhälls- och internationella frågor
Organisationsnummer:846002-7231
Adress:
  • Asterios Bratanis
  • Beridaregatan 4
  • 217 52 Malmö
Telefonnummer:040-19 36 46
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS