ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande i Malmö kommun för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och att därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning, samt att därmed bidra till utveckling av det lokala näringslivet. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med kostnadsfri rådgivning och kontaktfrämjande åtgärder i etableringsskedet och tiden närmast därefter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö Nyföretagarcenter
Organisationsnummer:846003-8063
Adress:
  • Baltzarsgatan 18
  • 211 36 Malmö
Telefonnummer:040-661 00 75
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:252 393 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS