ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja forskning och utbildning inom bygg- och anläggningsindustrin. Till följd av dessa ändamål kan Stiftelsen: – lämna bidrag till forskning och utbildning – utdela årligen – därest så befinnes lämpligt – stipendier till särskilt framträdande personer inom branschen – deltaga ekonomiskt i projekt syftande till ökat miljötänkande – deltaga ekonomiskt i projekt syftande till att skapa ökad kostnadseffektivitet inom bygg- och anläggningssektorn – anordna konferenser/kurser/temadagar för avhandlande av frågor inom den angivna branschen – deltaga ekonomiskt i projekt som främjar en samverkan inom Öresundsregionen – deltaga ekonomiskt i projekt i Öresundsregionen som främjar utvecklingen inom bygg- och anläggningssektorn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö-Lunds Byggmästare
Organisationsnummer:846502-8457
Adress:
  • Box 186
  • 20121 Malmö
Telefonnummer:040-35 25 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:559 540 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS