ÄNDAMÅL

Malmö kommuns sociala samfond för barn har bildats genom sammanläggning av donationsfonder för barn. Stiftelsens ändamål är att disponibel avkastning skall användas till åtgärder som syftar till att skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter för barninom Malmö kommun. Åtgärderna skall kunna vara av såväl individuell som allmän karaktär. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö kommuns sociala samfond för barn
Organisationsnummer:846003-3080
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS