ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att disponibel avkastning skall användas i såväl öppen som sluten barnsjukvård: Såsom bidrag under sjukhusvård, efter sådan vård eller i hemsjukvård till barn i Malmö kommun. Till täckande av kostnad för eftervård, som barnets familj av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. Till hjälpåtgärder inom hemsjukvården för att bidraga till eller möjliggöra, att barnet lättare kan vistas i egen hemmiljö. Till bidragande av kostnader som inte täcks av bostadsanpassningsbidrag eller annat bidrag vid anordnande av handikappvänlig bostad. Till täckande av kostnader för rekreationsresa för barnet och medföljande anhörig, i den mån barnets familj av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta densamma. Till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel eller för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka barn med olika fysiska handikapp medicinskt bedömes vara i behov av, samt till trivselbefrämjande åtgärder för barnen. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö kommuns samfond för barnsjukvård
Organisationsnummer:846005-9929
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS