ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fonden skall användas till förmån för skolledare och lärare vid gymnasieskolan för bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt arbete till gagn för utbildningen vid gymnasieskolan i Malmö. Fondenfår inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö kommuns samfond 4 för lärare vid gymnasieskolan
Organisationsnummer:846500-7667
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS