ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att använda avkastningen till förmån för lärare vid grundskolan för bidrag till studier, till studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt arbete till gagn för utbildningen vid grundskolan i Malmö. Fonden får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö kommuns samfond 3 för lärare vid grundskolan
Organisationsnummer:846500-7675
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS