ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning tillföres Flickskolans samfond och Handelsskolornas samfond vardera 500 kronor, Av fondens återstående disponibla avkastning utdelas: 40% till stiftelsen Borgarhemmet, Sundsvall att efter styrelsens ställningstagande användas för hemmets underhåll och/eller utdelas vid jul till å hemmet intagna behövande åldringar, 40% tillföres Sundsvalls kommuns sociala fond att användas i enlighet med fondens ändamål, 10% utdelas till Gustav II Adolfsföreningen, Sundsvall att av föreningen användas till välgörande ändamål, 10% tillföres Inackorderingshemmets samfond att användas i enlighet med fondens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen makarna Stina och Gustaf Knausts donationsfond
Organisationsnummer:889202-4525
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Kommunstyrelsen
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 470 808 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS