ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen ska användas till Svenska Veterinärläkarföreningens understödsfond, dock att en tiondel av sagda avkastning ska läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen makarna Schmidts gåva
Organisationsnummer:802406-3326
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst
  • Box 7504
  • 10392 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6790600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS