ÄNDAMÅL

Enligt Kammarkollegiebeslut 1978-11-10 Lärarkollegierna vid grundskolans låg- och mellanstadium i Säffle kommun använder hälften av den disponibla avkastningen till förmån för elever vid låg- och mellanstadiet inom Säffle kommun företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran till elev som visat god kamratanda, god prestationer eller berömvärd flit, b) belöning till elev, som gjort goda insatser inom gymnastik, idrott, teckning, slöjd, musik, teater eller annan kulturell verksamhet, c) belöning till elev för annan verksamhet efter kollegiets särskilda beslut, d) trivselfrämjande åtgärder eller förvärv av material till förmån för elev(-er), då särskilda skäl anses föreligga. Skolstyrelsen använder hälften av den disponibla avkastningen till förmån för lärares deltagande i kursverksamhet, studieresor eller liknande, som ej tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna O Th och Georgina Lennartssons fond
Organisationsnummer:874400-6365
Adress:
  • Säffle kommun
  • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-681 000
E-post:kommun@saffle.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:249 775 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS