ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja fred och samförstånd mellan folken. För detta ändamål skall stiftelsen utdela ett årligt penningpris till den svenske författare eller föreläsare, som i sin verksamhet under den treårsperiod, som skall ha föregått prisutdelningen, i fredsvänlig anda bäst klarlagt de psykologiska och materiella orsakerna till krig, särskilt sammanhangen i orsakskedjan rädsla-rustningar-aggressivitet-krig, eller som eljest på annat utomordentligt sätt verkat för stiftelsens ändamål. Prisets storlek skall varje gång vara lika med fondens avkastning under närmast föregående år, dock så att om denna avkastning icke uppgår till ettusen kronor, två eller flera års avkastning må sammanslås intill uppnåendet av ovan nämnda belopp och prisutdelning uppskjutas under motsvarande tid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Nils och Signe Eldh-Ekblads fredspris
Organisationsnummer:802000-7343
Adress:
  • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
  • Polhemsgatan 4, BV
  • 112 36 Stockholm
Telefonnummer:08-558 031 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS