ÄNDAMÅL

Det belopp som skall utdelas årligen skall i lika delar tillfalla tre studerande ungdomar, en från vart och ett av nedanstående utbildningsområde, bosatta eller uppväxta inom Karlborgs kommun och som gjort sig förtjänta härav genom att ha visat både intresse och duglighet i sin studieverksamhet och vörnad och aktning för sina medmänniskor. Studerande inom följande studieområden kan erhålla ersättning. 1. Språkutbildning 2 Verkstadsmekanisk eller fordonsteknisk utbildning i gymnasieskolan. 3. Sjukvårdsutbildning inom äldreomsorgen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Margareta och Sören Mobergs Minnesfond
Organisationsnummer:802478-3634
Adress:
  • Karlborgs Kommun
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • 546 82 Karlsborg
Telefonnummer:0505-17270
E-post:kaj.kaufeldt@karlsborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:788 415 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS