ÄNDAMÅL

Fondens tillgångar skall göras räntebärande. Av fondens årliga avkastning skall hälften läggas till kapitalet och hälften utdelas enligt följande. Det belopp som skall utdelas årligen skall i lika delar tillfalla tre studerande ungdomar, en från vart och ett av nedanstående utbildningsområde, bosatta eller uppväxta inom Karlborgs kommun och som gjort sig förtjänta härav genom att ha visat både intresse och duglighet i sin studieverksamhet och vörnad och aktning för sina medmänniskor. Studerande inom följande studieområden kan erhålla ersättning.1. Språkutbildning2 Verkstadsmekanisk eller fordonsteknisk utbildning i gymnasieskolan.3. Sjukvårdsutbildning inom äldreomsorgen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Margareta och Sören Mobergs Minnesfond
Organisationsnummer:802478-3634
Adress:
  • Karlborgs Kommun
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • 546 82 Karlsborg
Telefonnummer:0505-17270
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:893 576 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS