ÄNDAMÅL

Enligt testamente daterat 1896-04-17 skall den årliga afkomsten användas för Domnarfvets tekniska arbetsskola, företrädesvis till undervisning därstädes i praktiskt arbete åt barn till arbetare vid Domnarfvets verk. Enligt salubref daterat 1905-01-12 skall räntan å den erlagda köpeskillingen (100000 kr) användas årligen till praktisk uppfostran af arbetarnes och tjenstemännens döttrar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Ljungbergs Testamentsfond
Organisationsnummer:883201-1616
Adress:
  • Stora Enso
  • 791 80 FALUN
Telefonnummer:023-78 22 51
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 843 642 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS