ÄNDAMÅL

Stiftelsens utdelning får användas till förmån för åldringar och handikappade, bosatta inom f. d. Hjulsjö kommun, för att helt eller delvis bekosta indragning av telefon åt dem som bor i isolerad miljö, utgifter för hår- och fotvård jämte erforderliga resor för behandlingen, snöröjning av vägar till avlägset boende, anskaffande av radio- och televisionsapparater samt anordnande av andra aktiviteter, allt i den mån behoven inte skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Larssons donation
Organisationsnummer:877100-5751
Adress:
  • Hällefors kommun
  • 712 83 HÄLLEFORS
Telefonnummer:0591-64100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 326 336 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS