ÄNDAMÅL

Av fondens räntemedel skall 10 % årligen läggas till fondens kapital återstoden av räntan skall i första hand användas till att väl sköta och vårda makarnas gravplats samt att under sommaren underhålla graven med blommor, Ida Andersson syster Maria Aronssons gravkulle bör även vårdas. Vad som av räntemedlen blir över får av kyrkorådet efter gottfinnande användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen makarna Ida och Konrad Anderssons minnesfond
Organisationsnummer:802480-6914
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:47 009 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS