ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter ingivna förslag av gymnasieskolans, inkl. kommunala vuxenutbildningens, rektorer. Rektor skall vid förslags upprättande samråda med kollegium. Utdelningen skall användas till förmån för eleverna vid kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning, företrädesvis för: Belöning eller uppmuntran åt elev, som ådagalagt goda kunskaper eller färdigheter i ett eller flera ämnen, visat berömvärd flit, gott kamratskap eller främjat samarbetet inom skolan. Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp. skola eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning. Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materielm m. Utdelningen må även till del användas för resestipendier åt hantverkare i Kristianstads kommun efter beslut av skolstyrelsen. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen makarna Hanna och Carl Ludvig Möllers donationsfond
Organisationsnummer:838202-1528
Adress:
  • Kristianstads Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 291 80 KRISTIANSTAD
Telefonnummer:044-13 57 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS