ÄNDAMÅL

För främjande av forskning inom Thoraxkirurgin vid Sahlgrenska sjuhuset i Göteborg. Fondens kapital skall på ett betryggande sätt göras räntebärande. Kapitalet får inte minskas. Av den årliga avkastningen skall 20% läggas till fondens egna kapital och resterande 80% årligen oavkortat utdelas till forskare eller grupp av forskare inom konkret forskningsprojekt – medlen skall ej gå till studie- eller konferensresor eller liknande – som chefen vid Thoraxkirurgiska kliniken vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg efter samråd med Göteborgs Läkaresällskaps förstärkta nämnd finner mest angeläget. I övrigt skall för fonden i tillämpliga delar gälla vad som är stadgat för Göteborgs Läkaresällskaps Forskningsfond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Dagny och Eric Jonssons Minnesfond
Organisationsnummer:802426-3546
Adress:
  • SEB Institutioner och Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-62 25 16
E-post:info@goteborgslakaresallskap.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 294 564 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS