ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas för personer som bor i Bergs församling att utdelas till personer som på grund av sjukdom fått sin ekonomi försämrad, för kostnader för eftervård, konvalescentvård och rekreationsresor, som den sjuke annars inte skulle ha möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Bäckman
Organisationsnummer:892600-7520
Adress:
  • Bergs kommun
  • Box 73
  • 845 21 Svenstavik
Telefonnummer:0687-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:762 344 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS