ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen utdelas årligen med belopp om minst 500 kronor, insatt på sparbanksbok, till behövande och skötsamma flickor i åldern 18 – 20 år, som är födda i Rödeby församling och vistats där till och med 15 års ålder, varvid medräknas tid, som de för studier kan ha vistats på annan ort. Beloppet jämte räntor får ej lyftas förrän mottagarna uppnått 30 års ålder. Avkastningen får inte användas för att täcka behov, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Major John Jeanssons donationsfond
Organisationsnummer:835000-1007
Adress:
  • Karlskrona Kommun
  • Kommunledningsförvaltningen
  • 371 83 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:235 241 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS