ÄNDAMÅL

Kamratpriset i sin helhet utdelas till klasser i årskurs 5 i Ekerö kommun där det bland eleverna finns barn bosatta på Lovö, som efter godkännande av kyrkorådet använder pengarna till ett ändamål, som kommer även de yngre eleverna i skolan till godo och därvid understryker kamratskapet mellan åldrarna. Exempel på sådana ändamål kan vara: skolresa, teaterbesök, bäcker e.d. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall tillföras kapitalet och avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maj Lallerstedts Fond
Organisationsnummer:815201-0214
Adress:
  • Ekerö Pastorat
  • Box 116
  • 178 22 EKERÖ
Telefonnummer:08-560 98 700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS