ÄNDAMÅL

Utdelningsbara medel skall i proportioner som Nämnden för musikutbildning vid akademien bestämmer fördelas på två ändamål knutna till pianoinstrumentet: 1. Barn- och ungdomsstipendier i anslutning till Kungl. Musikaliska akademiens ungdomsstipendieverksamhet. 2. Ett pris, att utdelas årligen eller vartannat år, till framgångsrik pedagog på nybörjarmetodikens område med samma blick för meningsfulla och till den unga eleven anpassade arbetssätt som kännetecknat donators pedagogiska verksamhet t.ex. genom den s.k. ”spegeln” vid träning av notläsning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mai von Rosens pris- och stipendiefond i Kungl. Musikaliska Akademien
Organisationsnummer:802424-2441
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS