ÄNDAMÅL

Del av kapital och avkastning skall användas till förvärv och uppförande av båtsmanstorp i Vämöparken, om så ej tidigare har skett. Avkastningen på resterande kapital skall användas till underhåll och pedagogisk verksamhet i enlighet med de förslag som landsantikvarien förelägger styrelsen. Om fondens förvaltare under något eller några år inte utnyttjat kapitalavkastningen, skall denna läggas till fondkapitalet. Den avkastning som sålunda fonderats äger styrelsen disponera för föreskrivet ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mai Alexandra Swanströms fond
Organisationsnummer:836201-2976
Adress:
  • Blekinge museum
  • Borgmästaregatan 21
  • 371 35 Karlskrona
Telefonnummer:0455-304960
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS