ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen bortgives vart femte år såsom ett resestipendium åt teologie studerande, som önskar bedriva studier vid protestantiskt universitet i Luthers hemland. Beloppet uppbäres vid resans anträdande, som bör omfatta minst en föreläsningstermin vid det tyska universitetet. För behörighet att söka detta stipendium fordras, att sökanden städse gjort sig känd för ett gott uppförande, att han avlagt teologie kandidatexamen med goda vitsord, samt att han fortsätter sina studier för högre teologisk examen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Magnus Pfannenstills resestipendium
Organisationsnummer:802478-5043
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS