ÄNDAMÅL

Att främja forskning och utveckling inom området klinisk cytologi. Bidrag skall kunna utgå i första hand för att täcka resekostnader för läkare, som önskar företa studieresor till laboratorier inom eller utom Sverige för att där hämta impulser och fördjupa sina kunskaper till fromma för utvecklingen av klinisk cytologi i Sverige. Bidrag skall också kunna utgå som forskningsunderstöd. Fondens avkastning må även användas för att bekosta arvode, resor och uppehälle för föreläsare eller för anordnande av symposium inom området klinisk cytologi. Av fondens, efter avdrag för förvarings- och förvaltningskostnader, behållna avkastning skall årligen högst en femtedel läggas till fondens kapital. Återstoden skall användas till bekostnad av verksamhet som framförts under § 1 minst en gång varannat år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Magnus Nasiells fond
Organisationsnummer:802403-5886
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS