ÄNDAMÅL

I syfte att bereda tillgång till bostäder, som på rimliga villkor skola kunna uthyras åt arbetsamma, ordentliga och nyktra samhällsmedlemmar, tillhörande Stockholms kommun, företrädesvis familjer, där många barn finnas, men även ensamma personer, vilka kunna vara i behov av sådan hjälp och därav förtjänta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Magna Sunnerdahls bostadshus
Organisationsnummer:802003-3042
Adress:
  • Bondegatan 68
  • 116 33 Stockholm
Telefonnummer:073-9860373
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS