ÄNDAMÅL

Till understöd får ingen annan komma ifråga än i behof stadda enkor och barn efter magistratspersoner i Malmö Stad. Finnes något år inga sådana eller äro de så få att räntan å kassans kapital utgör högre belopp än som skäligen med hänsyn till fondens storlek och stiftelsens ändamål äfven för framtiden bör utdelas, må de räntemedel, som sålunda kunna besparas, läggas till och sedermera anses lika med grundkapitalet. Kammarkollegiets beslut den 1 juni 2010, dnr 430-5518-07; Kammarkollegiet medger ansökan om att få upphäva den föreskrift som begränsar användingen av kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Magistratens i Malmö enskilda enke- och pupillkassa
Organisationsnummer:846006-4713
Adress:
  • Malmö Tingsrätt
  • Box 265
  • 201 22 MALMÖ
Telefonnummer:040-35 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS