ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och fostran av barn i Lunds kommun eller lämna understöd för beredande av utbildning av barn och ungdom i kommunen och att utöva hjälpverksamhet bland behövande åldringar, sjuka eller handikappade, företrädesvis kvinnliga i kommunen, dock att bidrag ur kassan ej må utgå till täckande av behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Magistratens i Lund änke- och pupillkassas fond
Organisationsnummer:845001-5782
Adress:
  • Lunds Kommunkontor, Ekonomisk planering
  • Box 41
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 50 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:545 893 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS