ÄNDAMÅL

Att främja körsången i Sverige och i detta syfte bidraga till utbildningen av körledare och körsångare samt till körframträdanden och körkonserter, såväl i Sverige som utomlands, samt till utgivning av musik och läromedel för körer ävensom till annat kulturellt ändamål till fromma för körsången. Bidrag ur fonden kan sökas och erhållas av envar utan krav på medlemskap i någon sammanslutning eller tillhörighet till viss personkrets.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Madeleine Ugglas Stipendiefond
Organisationsnummer:802014-5283
Adress:
  • Lennart Andreasson
  • Strandvägen 84
  • 791 43 Falun
Telefonnummer:0705-79 31 37
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS