ÄNDAMÅL

Att kapitalet städse skall bibehållas, att av årliga avkastningen tjugo (20) procent skall läggas till kapitalet och att återstoden av avkastningen skall, efter det fondens tillvaro genom kungörelser i pressens eller annorledes bragts till vederbörandes kännedom, för varje år användas såsom understöd och hjälp åt fem utarbetade sjuksköterskor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lydia Graves fond
Organisationsnummer:802405-8508
Adress:
  • Svenska Röda Korset
  • Box 17563
  • 118 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4524600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS