ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall, sedan minst 1/10 av fondens årliga avkastning lagts till kapitalet, användas till hjälpbehövande inom församlingen, företrädesvis gamla och barn. Ur samfondens disponibla avkastning skall erläggas kostnaderna för vård av grav enligt donators föreskrifter för Beata Josefina Mörts fond. Av samfondens avkastning får för vården av graven användas högst så stort belopp som motsvarar fondens del i sambfondens avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lycke församlings samfond
Organisationsnummer:853301-1238
Adress:
  • Torsby 170
  • 442 73 Kärna
Telefonnummer:0303-226831
E-post:anna-karin.tellestam@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS