ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stipendie utdelas till någon vid Lunds Universitet studerande fattig yngling av Småländska nationen med följande villkor: -Stipendiaten skall vara minst 17 år gammal. -Bör hava gjort sig känd för Gudsfruktan, flit och en dygdig vandel. -Detta stipendium gives ej till någon graduerad. -Skulle någon av donators egna eller makas släktingar utan avseende på nationstillhörighet, anmäla sig till detta stipendium, vore därtill självskriven (då han för övrigt gjort sig känd för flit och en dygdig vandel). Skulle flera släktingar studera avgöres deras ansökningar genom lottning. -Till någon av Småländska nationen från Uråsa eller Agunnaryds församlingar och bör en fattig prästson hava företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lyckåska stipendiefonden
Organisationsnummer:802479-2189
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS