ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen användes till uppfostran och utubildning av medlemmar tillhörande ätten Löwen eller, därest någon medlem av denna ätt icke finnes eller anses böra ifrågakomma, till medlemmar av ätten Lagercrantz eller eljest till behövande ynglingar tillhörande annan adlig släkt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Löwenska Utbildningsfonden
Organisationsnummer:802007-3378
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
E-post:kansli@riddarhuset.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS