ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall förvalta Lövsta gård med tillhörande markområde på ett ur kulturhistorisk synpunkt tillfredsställande sätt. Område och byggnader framgår av bilagda situationsplan. Lokalerna avses användas för huvudmännens sammanträden och andra sammankomster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lövsta Gård
Organisationsnummer:813200-5847
Adress:
  • Axelsson
  • c/o Axelsson, Ringvägen 14, lgh 1105
  • 196 30 Kungsängen
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS