ÄNDAMÅL

Ändamålet är att avkastningen skall i dess helhet, årligen utbetalas till någon eller några i Stockholm boende mindre bemedlade kvinnor av bättre samhällsställning (s.k. pauvres honteux) lidande av lungtuberkulos och i behov av ekonomisk hjälp. Skulle något år någon sådan behövande kvinnlig lungsjuk icke hava anmälts efter kungörande av medlens disponibilitet till Stockholms lungläkare, må undantagsvis understöd lämnas åt någon kvinnlig person tillhörande s.k. pauvres honteux i Stockholm och lidande av annan sjukdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lungsjukas donationsfond
Organisationsnummer:802404-5398
Adress:
  • Stockholms Läns Landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS