ÄNDAMÅL

I syfte att i demokratisk anda och på kristen grund utveckla barn och ungdomar till ansvarskännande och samhällsmedvetna individer genom att i egen regi eller genom dotterbolag driva en internatskola på Lundsberg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lundsbergs Skola
Organisationsnummer:874001-9362
Adress:
  • Stiftelsen Lundsbergs skola
  • Lundsberg
  • 688 91 STORFORS
Telefonnummer:070-573 02 73
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:33 221 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS