ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att disponibel av kastning skall användas till elever i gymnasieskolan Spyken företrädesvis för: * Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit. * Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet eller åt idrott. * Stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands. * Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material m m. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lunds kommuns skolors samfond nr 7, Gymnasieskolan Spykens stipendie- och premiefond
Organisationsnummer:845002-3562
Adress:
  • Lunds Kommunkontor, Ekonomisk planering
  • Box 41
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 50 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 118 889 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS