ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att disponibel avkastning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola, årskurs 1-9, i form av: * Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. * Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott. * Stipendier för fortsatt utbildning. * Hjälp åt elev för studieresa inom- eller utomlands. * Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material m m. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lunds kommuns skolors samfond nr 3
Organisationsnummer:845002-3570
Adress:
  • Lunds Kommunkontor, Ekonomisk planering
  • Box 41
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 50 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:667 585 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS