ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är i första hand att bereda gamla, behövande familjemedlemmar, från och med Ingenjör Johan Eugen Lundins barnbarn, en sorgfri och ekonomiskt lugn ålderdom, men även att vid behov lämna bidrag till eljest behövande familjemedlemmars uppehälle eller barnens uppfostran. Om släkten skulle utdö, så att några avkomlingar efter Ingenjör Johan Eugene Lundin och hans maka ej längre skulle finnas, skall fonden tillfalla Tekniska Högskolan i Stockholm för främjande av dess avdelning för bergsvetenskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lundinska Familjefonden
Organisationsnummer:102016-0733
Adress:
  • Göran Lundberg
  • Pontongränd 19 LGH 1301
  • 183 68 Täby
Telefonnummer:0707-135497
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS