ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i enlighet med donationsbrevens bestämmelser utse de personer som skola komma i åtnjutande av understöd och bestämma understödsbeloppens storlek. Dock gäller därest donationsbreven inte annorlunda föreskriver, såsom allmän föreskrift att: a) ingen, som inte är mantalskriven i Karlskrona, är berätttigad till understöd; b) därest sökandens behov inte är känt av styrelsen skall dettas på anfordran styrkas genom intyg från kommunens socialnämnd eller pastor eller diakonissa i vederbörande församling; c) understöd utbetalas t.o.m det kvartal, varunder pensionär avlider.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lundeska och Danielssonska m fl kassorna
Organisationsnummer:935000-7028
Adress:
  • Örlogsstaden
  • Borgmästaregatan 9
  • 371 35 Karlskrona
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 143 053 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS