ÄNDAMÅL

Utdelning ur samfonden skall ske till elever inom humanistisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig, ekonomisk och närstående utbildning inom kommunens gymnasieskola. Utdelningen utgår i form av premier, stipendier eller likartade belöningar företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium förfortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, vari även inrymmes anskaffning av materiel därtill. Vid disposition av medel ur samfonden bör hänsyn tas till föreskrifterna i de för varje fond gällande ursprungliga urkunderna i lämplig omfattning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Luleå Skolstyrelses samfond för allmän undervisning på gymnasienivå
Organisationsnummer:802424-2896
Adress:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Luleå kommun
  • 971 85 LULEÅ
Telefonnummer:0920-293000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS