ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet varefter återstoden skall utgå såsom stipendier till begåvade, flitiga och behövande studerande vid Göteborgs Universitet. Såsom villkor för stipendiets erhållande gäller att sökanden skall vid ansökningstidens utgång ha under minst ett år tillhört Göta studentkår samt att inte vid samma tillfälle mer än fem år, tiden för eventuell militärtjänsts fullgörande borträknad, förflutit efter det att sökanden avlade gymnasieexamen. Vart fjärde år må studentkårens direktion äga rätt att om den så finner för gott och inspektor därtill ger sitt bifall, besluta om använ­dandet av ett års disponibla ränteavkastning för något annat för Göta studentkår viktigt och önskvärt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ludvig och Elin Stavenows stipendiefond
Organisationsnummer:857501-2292
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 846 514 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS