ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet varefter återstoden skall utgå såsom stipendium till en begåvad, flitig och behövande studerande vid Göteborgs Universitet. Såsom villkor för stipendiets erhållande gäller att sökanden skall vid ansökningstidens utgång ha under minst ett år tillhört universitetets studentkår samt att inte vid samma tillfälle mer än fem år, tiden för eventuell militärtjänsts fullgörande borträknad, förflutit efter det att sökanden avlade studentexamen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ludvig och Elin Stavenows stipendiefond
Organisationsnummer:857501-2292
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 455 967 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS